Kungens Vaktparad Lyrics

“Kungens Vaktparad”

Många går och drömmer, önskar sej nåt visst
Några kanske får det som dom vill till sist
Ni ska få höra om en liten grabb jag vet
Han ville helst av allt ha en trumpet

När han fyllde ät ta, fick han sitt paket
Och där låg hans fina blänkande trumpet
Han blåste hela dan tills han blev trött och varm
Och somna med trumpeten på sin arm

Då drömde han att han marscherade
Så stolt i kungens vaktparad
Och fanor fladdrade i solens sken
Och folket stod i rad pårad

Då drom:mde han att han marscherade
Gick främst i kungens vaktparad
Och folket hurrade och kungen log
Och sä “Han är en stolthet för vår stad”

Sen när han blev äldre, växte upp till man
Fick han göra lumpen, kriga för sitt land
Men när befälet vråla halt och skrek givakt
Då gick hans tankar i en annan takt

Då drömde han att han marscherade
Så stolt i kungens vaktparad
Och fanor fladdrade i solens sken
Och folket stod i rad pårad

Då drom:mde han att han marscherade
Gick främst i kungens vaktparad
Och folket hurrade och kungen log
Och sä “Han är en stolthet för vår stad”

About Kungens Vaktparad

Artist: Agnetha Fältskog
Related Songs: Jag Vill Att Du Skall Bli Lycklig
Album: När En Vacker Tanke Blir En Sång
Release date: late 1971
Recorded: May – November 1971
Genre: Pop
Length: 33:38
Label: CBS Cupol
Producer: Björn Ulvaeus

Leave a Comment